Kariyer
  İnsan Kaynakları Politikamız
  Remo Group Kariyer
İş Başvuru Formu
 
  Anasayfa > Kariyer  > İnsan Kaynakları Politikamız
İnsan Kaynakları Politikamız
Seçme ve Yerleştirme
Remo Group olarak çalışanlarımızı, kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak profesyoneller arasından, çağdaş teknikler kullanarak seçeriz.

Pozisyonun gereklerine göre;
• Yabancı Dil Sınavı
• Yetkinlik Bazlı Mülakatlar
• Profil Analizleri uygularız.

Yıllık olarak yapılan kadro planları doğrultusunda, açık pozisyonlarımızı öncelikle şirket içinde duyurarak şirket çalışanlarımızı değerlendiririz. Aynı zamanda ilana gelen başvuruları da değerlendirerek gerekli niteliklerdeki uygun adayları açık pozisyonlara yerleştiririz. Adaylarla işe alım uzmanları ve pozisyonun ilgili yöneticilerinin katıldığı en az iki görüşme yapılır. İşe alım sürecimizde hem şirket kültürüne uyumu açısından temel yetkinlikleri - başarma azmi, sorumluluk ve insiyatif, müşteri odaklılık - hem de pozisyona göre fonksiyonel yetkinlikleri değerlendiririz.

Performans Yönetimi
Hem iş hedefleri hem de kişisel yetkinlik hedeflerini dikkate aldığımız performans değerlendirme görüşmelerini her hafta yaparız. Bu değerlendirme ile bireyin belirtilen görev, yetki, sorumluluk ve hedefleri gerçekleştirmekteki gayret ve başarısını irdeleriz. Çalışanlarımızın yetkinliklerini astın, üstün, yatay paydaşların ve kişinin kendisi hakkındaki görüşlerini alarak 360 derece yaklaşımı ile değerlendiririz. İşi yapmak için gereken yetkinlikler ve kişinin sahip olduğu yetkinlikler arasındaki farkı ölçüp gelişim alanlarını belirleriz.

Eğitim ve Gelişim
Remo group Telekomünikasyon insan kaynağını geliştirmek için, şirket stratejilerimizin hayata geçmesini sağlayacak liderlik ve yönetim, kişisel gelişim, teknik gelişim ve sertifikasyonlar ile çalışanlarını donatacak tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerini Remo Group içinde toplamıştır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan Remo Group’un misyonu "Değer yaratan takım arkadaşları geliştirmek"tir. Bu kavram kaynağını Grup vizyonunun "Bir Adım Önde Olmak" hedefinden alır. Bir adım önde olmak felsefemiz doğrultusunda çalışanlarımızın doğru işi yapmalarına ve yaptıkları işte en iyi olmalarına destek sağlamak ilkemizdir.

Remo Group temel hedefi, her seviyeden çalışanımızın Remo Group kimliğini benimsemesini ve ortak vizyonumuz altında, bugünün değişen iş ortamında yetkin düzeyde kendini hazır tutabilmesini sağlamaktır.

Kariyer Yönetimi

Her hafta düzenli olarak yapılan "Management Review" toplantılarında, hedeflerini sürekli olarak başaran ve aşan, yetkinliklerini geliştiren, kendini bulunduğu pozisyonun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, zorlayıcı görevlere istenmeden talip olan, davranışları ve kişisel kalitesi ile görünür fark yaratan her kademedeki çalışanlarımızı en etkin şekilde değerlendiririz. Bu değerlendirmelerde çalışanların kariyerlerinde hangi yönde ilerleyeceklerini belirlerken, organizasyonun mevcut ve gelecekteki olası yapısını, potansiyelini ve yetkinlik profillerinin birbirine uygunluğunu bir arada değerlendiririz.

Gelecekteki kariyerlerinde hangi yönde ilerleyeceklerini belirlerken, organizasyonun mevcut ve gelecekteki olası yapısını, potansiyelini ve yetkinlik profillerinin birbirine uygunluğunu bir arada değerlendiririz.

Ücret Yönetimi
Remo Group’ta iş değerleme sistemi uygulanmaktadır. Dünya standardında bir yöntem olan iş değerleme sistemi aracılığı ile yapılan işin kurum için yarattığı değer belirlenerek çalışanların o dönemde yapmış olduğu işle ilgili toplam gelir paketi oluşturulmaktadır. Ücret seviye belirlenmesi aşamasında ise kişinin çalıştığı zaman içerisindeki satışları hesaplanarak kişinin kendisine ödenmektedir.