Hizmetlerimiz
  Sabit Hat
  GSM
Distrübütörlüklerimiz(TR)
  Distrübütörlüklerimiz(ALM)
 
  Anasayfa > Hizmetlerimiz  > Sabit Hat
Telefon
Sesi uzağa ileterek konuşmayı sağlayan bir araç. Telefonda konuşan kimse konuşanın yanında imiş gibi aynı sesi vererek konuşur. Böylece, çok uzaklarda bulunan bir kimse ile, aynı yerde imiş gibi konuşmak imkânı vardır.İnsanlığa büyük faydalar sağlayan bu önemli buluş, ilkin 1875 yılında, Amerikalı bilgin Alexander Graham Bell tarafından gerçekleştirilmiştir. Bugün artık, pek çok evde bulunan önemli bir haberleşme vasıtasıdır. Telefonda esas, ses dalgalarının havayı titreştirmesi sonucu meydana gelen titreşmelerin, bir huninin içindeki demir bir levhaya çarparak onu harekete getirmeleridir. Bunun yerinde bulunan bir bobini mıknatıs, değişik yönde ve kuvvette elektrik akımı meydana gelmesini sağlar. Bu değişik elektrik akımı, bir telle, karşı tarafta konuşma yapılan kimseye, eşit bir düzenekle ulaşır ve buradaki diyagramın titreşen değişikliklerine göre, ses haline gelir.

 Bugünkü telefonlarda, ağızlık kısmında mıknatıs yerine karbonlu mikrofon kullanılmaktadır. Diyaframın gerisinde, kömür parçacıkları bulunur. Bu kömür parçacıkları arasından bir akım geçerek telefon hattına girer. Diyaframın titreşimi, bunun gerisinde olan kömür parçacıklarını birbirine yaklaştırır veya birbirinden uzaklaştırır. Kömür par cacıkları birbirine ne kadar yakınsa, geçen akım o kadar az dirençle karşılaşır, aksi halde direnç fazlalaşır. Böylelikle titreşimin durumuna göre telefon hattından az veya çok elektrik akımı geçerek alıcıya varır.

Telefonların çalışması ya otomatiktir. Yahut bir santral aracılığıyla konuşulur. Otomatik telefonlarda konuşacak olan kimse istediği numarayı kendisi çevirerek konuşacağı yeri bulur. Otomatik olarak çalışmayan telefon sisteminde konuşacağımız numarayı önce santrale haber verirsiniz buradaki memur sizin telefonunuzla konuşmak istediğiniz kimsenin telefonunu birbirine bağlar. Telefon hatlarında genel olarak birkaç tel bulunur, böylelikle aynı hatta, birkaç konuşmanın binden yapılması sağlanır.
 
DSL Nedir?
 
DSL ( Digital Subscriber Line ) diğer adlandırılmasıyla, Uzak erişimin geleceği ( The Future of Remote Access ); Lokal bolgede Telekom Santrali ile kullanıcı arasında Telefon için çekili alt yapıda kullanılan, bir çift bakır tel üzerinden, yüksek hızlı veri ( data ) ve ses ( voice ) iletişimini aynı anda sağlayabilen, 1997' nin ikinci yarısında kullanıma sunulan bir veri iletişim teknolojisidir. Sözkonusu tel uzunluğuna bağlı olmak üzere çeşitli tipleri bulunmakta olup, bunlar;
 
En yaygın olarak kullanılan DSL ailesi üyesi, IDSL' dir. DSL ürünlerinin en belirgin faydası, veri hızı ve kullanılan donanım maliyetinin yapılan işe oranla son derece düşük olmasıdır. Hız karşılaştırması yapıldığında, bugünün en hızlı analog modeminden 200 defa daha hızlı erişim sağlamak mümkündür.

DSL Avantajları:
Dünya üzerinde kurulu 800.000' dan fazla lokal santral bölgesinde Telefon kullanımı için çekili altyapıyı kullanması, Ekstra altyapı yatırımı gerektirmemesi, Veri iletiminde, çok yüksek band genişliği sağlaması, Sinyalizasyonda özel bir digital kodlama kullanması, ( voice icin 4 kHz olan standart,DSLde1.2MHz'eulaşmaktadır)
Komünikasyon Teknolojisinde kullanılan tüm var olan ve yeni çıkabilecek yöntemlerin DSL üzerinde uygulanabilmesi, Kullanılan donanımların aynı servisi sağlamada kullanılan donanımlarla karşılaştırmalı belirgin maliyet avantajına sahip olması.

TÜRKİYE' DE KULLANIM OLANAKLARI
Genel olarak bakıldığında Türkiye için o kadar çok kullanım alanı olabilir ki hepsine aynı anda girmeden belli başlı öncelikli kullanım alanlarına değinmek doğru olacaktır. Bu arada aşağıda verilen tüm örnekler, Türkiye için denenmiş olup tümünde başarı sağlanmıştır. Bir çok MultiDSL* bağlantı da şu an kullanımda olup, müşteri memnuniyeti maksimum düzeydedir.

1. Internet servis sağlayıcılar; Bu grupta Dünya' da da çok yaygın olarak kullanılmakta olup, en son bir ay önce AOL ( America OnLine ) DSL tip bağlantıyı, varolan servisleri arasında kullanıma aldığını duyurmuştu. Özellikle kullanıcı tarafında daha yüksek band genişliği talebini makul maliyetlerde karşılamak için rahatlıkla kullanılabilir. Türkiye içinde fiilen gözlemlenen DSL' in öncelikle kurumsal bağlantılar için tercih edildiği yönündedir. Bu bağlantının üç faydası olacaktır; Kullanıcı tarafında kullanılan donanım ve erişim maliyetlerinin ciddi ölçüde azalip, karar verildikten sonra Data alt yapı problemlerinden etkilenmeyip son derece hızlı bir biçimde bağlantının kullanıma alınması, ISP tarafında müşteri talebine hızlı, düşük maliyetli ve ekstra servislerin de ilerde verilebileceği bir alt yapıda servis verilmesi, Telekom tarafında ise zaten sıkışık durumda olan Data Network' üne Internet için ekstra pahalı yatırımlar yapılmaması, Telefon için bile kullanılmayacak durumda bulunan alt yapının ( eskiden çekilmiş ya da problemli ) değerlendirilmesi, Kendisi için düşük hızlı bağlantılarla ( 128 K - 7 Mbp/s ) hızlarla uğraşılacağına, sistemin yüksek hızlı ( E3 = 34 Mbp/s, DS3 = 45 Mbp/s, 155 / 622 Mbp/s gibi ) data erişim altyapıları için konsantre edilmesi avantajlarını sağlayacaktır.

2. Kampüs Uygulamaları; Bu grupta özellikle bize çok sık ulaşan durumlardan olup, Pahalı altyapı ( F/O ) yatırımları yapılmadan, binaların yüksek hızlı birbirine bağlanmasında rahatlıkla kullanılabilir. Türkiye' de özellikle Üniversite Kampüsleri, Lojman Bölgeleri gibi yerlerde bir çok kullanım alanı vardır.

3. Telekom tarafından ISDN Santral yatırımının yapılmadığı / yapılamadığı bölgelerde, ISDN BRI yerine kullanılabilir. Port maliyetinin çok sayıda ve hemen ISDN BRI yerine port vermede kullanılabilir.

4. Interaktif TV uygulamaları; özellikle yüksek yatırım gerektiren kablolu TV altyapısı yerine çok daha ucuz biçimde ve hemen uygulamaya alınabilecek bir alternatiftir. Video on içinde ayrıca çok ciddi bir alternatiftir.

5. Iş yerleri ve toplu konut alanları; Özellikle DSL' in hedef kitleleri arasında yer alan bu yerlerde, kullanıcıya, bir çift tel üzerinden en az iki telefon hattı, hızlı data erişimi ve Public Data Networklerine direkt bağlantı ( örneğin FR ) olanakları sağlamak mümkündür.
 
VOIP  
VoIP (Voice over Internet Protocol), bir başka deyişle "İnternet protokolü üzerinden ses transferi". Bu sayede mevcut internet bağlantınızı kullanarak telefon görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni gelişen bu teknoloji ile konuşma maliyetlerinizi düşürmenin yanı sıra farklı iletişim çözümlerine de erişebilirsiniz.

Eskiden VoIP, bilgisayarın karşısında oturup karşı taraf çevrimiçi olduğu takdirde mikrofon kullanarak onlarla konuşabilmek demekti. Tüm bunlar geçmişte kaldı.

Kablosuz Gigasetler sayesinde internet üzerinden telefon görüşmesi yapmak için artık bilgisayar karşısında oturmanıza gerek yok. Evinizin her köşesinden, hantal mikrofonlar ve kulaklıklara ihtiyaç duymaksızın bir PC'yi veya bir telefon numarasını arayarak telefon görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.